Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

 

Historia klubu

 Monografia Lubelskiego Klubu Turystyki Kolarskiej „WELOCYPED" przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie
obejmująca lata 1965-2008


Historia klubu „WELOCYPED" zaczęła się w 1965 roku, kiedy to 13 stycznia powstała i zaczęła działać Komisja Turystyki Kolarskiej przy O/Miejskim PTTK w Lublinie z siedzibą w Pałacu Czartoryskich (Plac Litewski 2).
Pierwszym Przewodniczącym Komisji został Jerzy Łabiga. W Komisji działali również: Maria Kaftańska, Zofia i Tadeusz Nowakowie, Mieczysław Kseniak. Głównym celem działań było propagowanie krajoznawczej turystyki kolarskiej. Dzięki w/w działaczom oraz innym sympatykom tej dyscypliny turystycznej, po kilku miesiącach powołano Klub Turystyki Kolarskiej przy O/Miejskim P TTK w Lublinie. W drodze konkursu, klub otrzymał nazwę „WELOCYPED", której autorami byli: Jan Zieliński i Kazimierz Starzyński. Powołano jedenastoosobowy skład zarządu klubu. Pierwszym jego Prezesem został Jerzy Ziółkowski. Na liście pierwszych członków znalazło się 28 nazwisk, które w późniejszych latach powtarzały się w dokumentacji i kronice klubu.
Do osób aktywnie działających w pierwszych latach istnienia klubu należeli: Maria Kaftańska, IrenaZdanowska, Bogdan Czajka, Zygmunt Barszczewski,Jan Delmaczyński, Andrzej Kręć, Tadeusz Guzowski, Jerzy Ziółkowski, Jerzy Lobiga, Ewa Szczerbińska, Grażyna Borkowska, Stanisław Łukowski, Kazimierz Starzyński, Ewa Sadlak, Ignacy Cukrowski, Bożydar Kozicki, Wiesław DudaHalina Szałas.

Pierwsze zebranie wyborcze odbyło się w oparciu o Statut PTTK Klubu Turystyki Górskiej. Posiadane pewne doświadczenie przez niektórych członków wywodzących się z powstałej wcześniej Komisji, jak i też innych, już wcześniej należących do PTTK, dało możliwość klubowi w początkowym okresie istnienia dość prężnie i skutecznie zacząć swoją działalność. Początkowo organizowano wycieczki niedzielne, sobotnio-niedzielne, a  w następnych sezonach wielodniowe rajdy po Lubelszczyźnie, jak i też innych regionach naszego kraju.
Tym sposobem klub dobrze zapisał się w pierwszych latach swojej działalności. Z zapisów i kroniki klubu wynika, że środowisko klubowe już na początku było dość silnie zintegrowane nie tylko w sezonie letnim, ale i w okresie jesienno-zimowym, organizując w tym czasie różne spotkania, wycieczki piesze oraz spotkania towarzyskie (np. wieczorki andrzejkowe itp.)
Już w pierwszych latach działalności klub był organizatorem około 20 różnych imprez (wycieczek, rajdów) w  sezonie letnim, połączonych z biwakowaniem w namiotach na Pojezierzu Lęczyńsko-Włodawskim, Powiślu  Lubelskim, Roztoczu oraz innych atrakcyjnych pod względem krajoznawczym miejscach na Lubelszczyźnie, jak i też w innych regionach kraju. Korzystano z różnych możliwości noclegowych na szlaku. Spano w stodołach, w stogach siana, w kopach zboża, a nawet pod gołym niebem, traktując to jako atrakcję i przygodę na szlaku.
W roku 1966 w konkursie ogólnopolskim pod hasłem „JAK NAJWIĘCEJ DNI NA WYCIECZKACH KOLARSKICH" klub „WELOCYPED" zajął V miejsce przed takimi miastami jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, co świadczyło o dobrej działalności klubu.
Z różnych archiwalnych materiałów wynika, że członkowie lubelskiego klubu w łatach 60-70-tych wielokrotnie uczestniczyli w Centralnych Zlotach Turystów Kolarzy PTTK oraz Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK.
Dzięki założeniu, a w późniejszym czasie też prowadzeniu kroniki przez Marię Kaftańską, mamy zachowany w miarę dostateczny materiał historyczny z pierwszych lat istnienia klubu. Z chwilą powstania w 1965 roku klub „WELOCYPED" wszedł w przymierze z klubami: „

  • WEKTOR" z O/Stołecznego PTTK w Warszawie
  • „KIGARI" Świętokrzyskiego O/PTTK w Kielcach.

Polegało ono na wspólnym organizowaniu kilkudniowego rajdu (na przełomie kwietnia-maja) pod nazwą „Wiosenny Gwiaździsty Rajd Kolarski" przemianowany wkrótce na „Wiosenny Rajd Kolarski „TRÓJPRZYMIERZE".
Impreza ta traktowana priorytetowo, organizowana jest w sposób profesjonalny, cyklicznie co roku (na przemian przez w/w kluby) od 1965r. do dnia dzisiejszego, a co trzy lata organizacja przypada klubowi „WELOCYPED" na terenie Lubelszczyzny promując jej atrakcje krajoznawcze. Głównymi celami tej imprezy są: popularyzacja turystyki kolarskiej, zacieśnianie przyjacielskich stosunków pomiędzy turystami w/w klubów (jak i też innych uczestników tej imprezy). Uczestnicy mają też okazję zawierać nowe znajomości, dokonywać wymiany doświadczeń z dziedziny turystyki kolarskiej. Z zapisów klubowych wynika, że z funduszy otrzymanych na lata 1965-66 zakupiono 10 rowerów uruchamiając zarazem ich wypożyczalnię wraz z innym sprzętem turystycznym (namioty, sakwy rowerowe, itp.). Dzięki pracy społecznej niektórych członków klubu na rzecz PTTK, powstał też serwis naprawczy rowerów.