Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

 

Historia klubu - Welocyped w XXI wieku

Od 2004 r. w miejsce AIT weszła międzynarodowa, europejska impreza pod nazwą EUROPEJSKI TYDZIEŃ TURYSTYKI ROWEROWEJ „UECT" powstały z ramienia Europejskiego Związku Turystów Kolarzy z siedzibą w Paryżu, do którego przystąpiła Komisja Turystyki Kolarskiej przy ZG PTTK. Dotychczas najwięcej członków klubu uczestniczyło w tej imprezie w Krajence - Wielkopolska (2006).
Po roku 2000 klub nadal kontynuował organizowanie obozów krajoznawczych po różnych regionach kraju, zachęcając do uczestnictwa w nich nie tylko członków klubu i traktując je jako imprezy otwarte dla wszystkich chętnych. I tak odbyły się następujące obozy w latach:

 • 2001 - po Warmii i Mazurach,
 • 2002 - po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej,
 • 2003 - po Bieszczadach, 2004 - po Pomorzu Wschodnim, 2005 - po Pomorzu Zachodnim,

2006 - po Dolnym Śląsku i Pogórzu Sudeckim, 2007 - po Wielkopolsce Wschodniej.
Po 2000 roku i w ostatnich latach do klubu wstąpiło kilku nowych członków PTTK. Byli to: Kuba Kiciak, Michał Pluta, Barbara Wilk, Zbigniew Waszczuk, Józef, Iskierka, Henryk Kotowoda, Lech Wojtachnia, Tomasz Zajączkowski, Tadeusz Sobczuk.

W 2002 roku w okresie 19 lipiec - 12 sierpień Leszek Śliwczyński odbył z Katolickim Klubem Sportowym „ALPIN" z Rzeszowa Pielgrzymkę rowerową do Watykanu na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II. W podobnej Pielgrzymce do Watykanu uczestniczył w 2007 roku (wrzesień) Zbigniew Waszczuk z miejskim Klubem Turystyki Rowerowej „RELAKS" z Lubartowa.
Stan klubu w ostatnich latach wynosił od 20 do 25 członków. Natomiast trzeba przyjąć przynajmniej podwójną w/wym. liczbę, jeżeli chodzi o sympatyków klubu (część z nich od wielu lat), którzy nadal zastanawiają się, czy wstąpić do PTTK i klubu WELOCYPED, czy być nadal sympatykami nie wnosząc niczego do jego funkcjonowania - istnienia, a korzystając praktycznie z wszystkiego, jakby byli jego członkami (można przypuszczać, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej polityki przyjętej w działalności PTTK).
Od wielu lat kolejne zarządy klubu starają się angażować do pracy na rzecz klubu prawie wszystkich członków przyjmując zasadę, że każdy członek powinien coś wnieść do klubu, na przykład organizując przynajmniej jedną imprezę w sezonie, na którą powinien mieć koncepcję, wykazując swoją aktywność na rzecz PTTK oraz klubu. Przyjęta w/wym. zasada na ogół sprawdza się, dzięki temu klub jest w każdym sezonie organizatorem minimum 20 imprez na dobrym poziomie. Natomiast prawie wszyscy członkowie klubu dzięki temu mają możliwość podnoszenia poziomu umiejętności organizacyjnych oraz zdobywania  coraz większych doświadczeń w działalności na rzecz turystyki kolarskiej.
Od kilku lat poszczególne zarządy klubu podsumowują i oceniają imprezy minionego sezonu, a za najlepsze składają gratulacje bezpośrednim organizatorom i wręczają upominki w postaci np. przewodników turystycznych (zakupionych ze składek klubowych członków).
Prowadzona kronika klubu tworzona z zapisów i zdjęć pozwala zachować najciekawsze wydarzenia z życia klubowego, szczególnie na szlakach turystycznych. Z inicjatywy głównie członka klubu Wojciecha Jurkiewicza od wielu lat klub jest organizatorem corocznego karnawałowego „Balu Cyklistów", na którym bawią się nie tylko członkowie klubu WELOCYPED, ale i inni cykliści z różnych środowisk sympatyzujących z klubem. Każdorazowo podczas tego balu wybierani są: „Szprycha Balu" i „Pedał Balu". Głównym argumentem, aby zostać wybranym jest aktywność w uprawianiu turystyki kolarskiej w minionym sezonie. Mimo niedużego stanu osobowego klubu (ok. 20 osób), klub w każdym sezonie jest organizatorem wielu imprez, głównie wycieczek niedzielnych -imprez otwartych dla wszystkich chętnych, często ogłaszanych w prasie regionalnej, radiu i TV Lublin. Dzięki temu korzysta z nich wielu miłośników tej dyscypliny turystycznej.
Niezależnie od imprez ujętych w opracowanym PROGRAMIE na każdy sezon klubowy są również imprezy organizowane indywidualne przez członków klubu, często z całymi rodzinami (głównie w okresie wakacyjnym) po regionie, kraju, a nawet poza jego granicami. Od wielu lat klub jest organizatorem cyklicznych tematycznie wycieczek niedzielnych, jak i też wielodniowych krajoznawczych rajdów. Między
innymi takich jak:

 • Majówka na rowerze,
 • Szlakiem Kwitnących Łąk,
 • Szlakiem Kwitnących Jabłoni,
 • W Poszukiwaniu Wiosny,
 • Na Dwóch Kółkach,
 • Szlakiem Dworków Ziemiańskich,
 • Szlakiem Pomników Przyrody,
 • Z Przyrodą Na Ty (do rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i narodowych),
 • Barwy Jesieni,
 • Wiosenny Rajd Po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim,
 • Jesienny Rajd Po Roztoczu,
 • Święto Roweru (festyn na rowerze),
 • Śladami Kajetana Koźmiana (lub innych wybitnych osób z naszego regionu),
 • Szlakiem Partyzanckim,
 • Szlakiem Powstańczym,
 • Śladami Bitew I i II wojny światowej,
 • Rowerowe Rajdy Górskie po bezdrożach Pogórza Karpackiego i Sudeckiego.

Od połowy lat 90-tych klub zaczął opracowywać szczegółowy PROGRAM informacyjny odnośnie działalności, jak również imprez klubu WELOCYPED na zbliżający się sezon oraz innych imprez centralnych turystyki kolarskiej.
Zmiany polityczne, gospodarcze w ostatnich latach w kraju, wkraczająca coraz bardziej turystyka komercyjna nie sprzyjają Towarzystwom Wyższej Użyteczności, jakim jest między innymi PTTK, a w nim kołom i klubom w upowszechnianiu turystyki kwalifikowanej. Dlatego między innymi stan osobowy klubu WELOCYPED mimo coraz wyższego poziomu (pod wieloma względami) w przygotowaniu i realizacji swoich zadań (zgodnie ze statutem PTTK), głównie w organizacji różnych imprez turystyki kolarskiej z roku na rok ulega zmniejszaniu. Mimo mniejszego zainteresowania odnośnie przynależności do PTTK i klubów, WELOCYPED nadal ma wielu wiernych członków, którzy próbują poprzez aktywną działalność na rzecz PTTK i klubu popularyzować turystykę kolarską i tym sposobem pozyskiwać nowych członków gotowych pracować na rzecz PTTK i klubu.

Należy wspomnieć o sponsorach WELOCYPEDU, którzy od początku lat 80-tych są wierni we wspomaganiu materialnie imprez organizowanych przez klub, między innymi ZLOTU TURYSTÓW ROWEROWYCH miasta Lublina, ŚWIĘTA ROWERU, MARATONU PO POWIŚLU LUBELSKIM. Do sponsorów należeli i nadal należą:

 • Sklep Rowerowy „BICYKLE" (pod kierownictwem Piotra Pasternaka),
 • Sklep Rowerowy „CYKLO" S.J. Andrzej Kamiński (już nieżyjący - obecnie jego syn Marcin Kamiński) -
 • Marek Wierzchom.

W ostatnim czasie Bogumiła Nowodworska, Wojciech Jurkiewicz i Henryk Król biorą udział w FORUM (spotkania Teatr NN - Brama Grodzka) będącym porozumieniem wielu Cyklistów Lublina, działających na rzecz budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta. Zbierane uwagi i opinie na ten temat głównie drogą internetową są przekazywane do odpowiednich służb w Urzędzie Miejskim w Lublinie.
W chwili obecnej największym problemem w klubie jest brak nowych Przodowników Turystyki Kolarskiej, którzy w przyszłości mogliby zastąpić tych, którzy na przestrzeni lat odeszli z klubu. Do osób, które najbardziej zasłużyły się dla klubu WELOCYPED w okresie jego istnienia w latach 1965-2008 należy wymienić:

 • Maria Kaftańska znalazła się w grupie założycielskiej klubu. To ona założyła kronikę klubową i przez wiele lat ją prowadziła. Wielokrotnie wchodziła w skład zarządu klubu. W latach 1965-1971 prowadziła obozy krajoznawcze po regionie, jak i też po kraju oraz różne wycieczki i rajdy kolarskie. Na początku lat 70-tych pełniła funkcję Przewodniczącej Okręgowej Komisji Turystyki Kolarskiej. Swoją działalność udokumentowała w kronice klubowej w różnych zapisach, na zdjęciach i slajdach. Była wielokrotnie wyróżniana przez ZG i O/M PTTK w Lublinie.
 • Bożydar Kozicki wielokrotnie wchodził w skład zarządu klubu. Stojąc na czelezarządu w latach 1972-1973 jako prezes spowodował, że ten zarząd w tamtych latach należał do najlepiej działających, za co on był wielokrotnie wyróżniany przez ZG i O/Miejski PTTK w Lublinie.
 • Włodzimierz Pyryt należał do grona prezesów o najdłuższym okresie pełnienia tej funkcji w klubie. Będąc Przodownikiem Turystyki Kolarskiej wykazał się jako organizator znający dobrze zagadnienia z dziedziny turystyki kolarskiej. Pełniąc funkcję prezesa (przez 3 kadencje) doprowadził do uzyskania uprawnień przodownickich przez wielu członków klubu. W latach 1984-1985 pełnił dodatkowo funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Turystyki Kolarskiej. Był wielokrotnie wyróżniany przez ZG i O/Miejski PTTK w Lublinie.
 • Józef Krzysztof Pyra będąc Przodownikiem Turystyki Kolarskiej dobrze wpisał się w historię klubu jako działający aktywnie na jego rzecz organizując wiele ciekawych imprez kolarskich. W 1985 roku zorganizował pierwszą wyprawę zagraniczną klubu do Bułgarii. Wielokrotnie wchodził w skład zarządu klubu (między innymi jako v-ce prezes). Swoją pasją fotograficzną wzbogacał różne wystawy związane z turystyką kolarską, dostarczając wiele zdjęć do kroniki klubowej. W latach 1986-1987 pełnił funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Turystyki Kolarskiej. Przez wiele lat prowadził kronikę uzupełniając ją na bieżąco zapiskami i zdjęciami. Wielokrotnie był wyróżniany przez ZG i O/Miejski PTTK w Lublinie.
 • Wiesław Janiszewski - Nestor klubu WELOCYPED. Honorowy członek (ur. w 1923r.), uprawiający turystykę kolarską od pierwszych lat po II wojnie światowej do dnia dzisiejszego. Członkiem PTTK jest od 1953 roku. Propagator tras rowerowych po Polsce południowo - wschodniej i Roztoczu. Inicjator i organizator wielu ciekawych wycieczek oraz rajdów, podczas których utrwala na zdjęciach wszystko, co jest ciekawe i piękne (ukryte głównie w kapliczkach przydrożnych, świątyniach i w drewnie). Autor wielu wystaw i prelekcji fotograficznych. Swoje doświadczenie oraz umiejętność dostrzegania tego wszystkiego na szlakach przekazuje młodszemu pokoleniu.
 • Małgorzata Mrówka (Cieniuch) do klubu należała przez wiele lat do roku 1987. W tym okresie wpisała się w historię klubu jako dobry i aktywny członek. Będąc Przodownikiem Turystyki Kolarskiej aktywnie udzielała się w pracach organizacyjnych na rzecz turystyki kolarskiej. Wielokrotnie wchodziła w skład zarządu między innymi jako v-ce prezes, sekretarz. Była organizatorką wielu ciekawych wycieczek i rajdów. Po wyjeździe z Lublina na stałe do Warszawy, wstąpiła do podobnego klubu turystyki kolarskiej WEKTOR przy O/Stołecznym PTTK i aktywnie działa do dziś.
 • Wojciech Jurkiewicz należy do grona prezesów o najdłuższym okresie pełnienia tej funkcji (3 kadencje), pełnił też wiele innych w zarządzie klubu oraz kierowniczych w organizowanych imprezach, między innymi w Rajdzie „TRÓJPRZYMIERZE". Obecnie jako Przodownik Turystyki Kolarskiej jest jednym z najstarszych stażem członków klubu. Wielokrotnie był i jest organizatorem wielu imprez turystycznych oraz rekreacyjno - sportowych i towarzyskich (między innymi „Balu Cyklistów"). Obecnie bierze udział w spotkaniach i pracach na rzecz budowy ścieżek rowerowych w Lublinie.
 • Stanisław Czarnopyś będąc Przodownikiem Turystyki kolarskiej dobrze wpisał się w historię klubu. Wychodząc z ciekawymi koncepcjami i pomysłami co do działalności, spowodował pewne ożywienie w klubie, głównie w okresie pełnienia funkcji prezesa (1991-1994). Organizator, inicjator i zarazem pełniący funkcje kierownicze w wielu ciekawych i atrakcyjnych (pod względem krajoznawczym) imprezach krajowych i zagranicznych. Organizator imprez jubileuszowych na 20-lecie i 25-lecie klubu WELOCYPED. Autor wielu wystaw fotograficznych o tematyce turystyki kolarskiej. Był wielokrotnie wyróżniany przez ZG i O/Miejski PTTK w Lublinie.
 • Henryk Król od początku lat 80-tych wchodzi w skład zarządu klubu WELOCYPED pełniąc w nim różne funkcje, między innymi prezesa (1986-1988), skarbnika i przez wiele kadencji sekretarza, obecnie prezesa (2007-2008). Będąc Przodownikiem Turystyki Kolarskiej jest inicjatorem wielu imprez (między innymi wycieczek tematycznych, rajdów). W wielu priorytetowych imprezach pełnił funkcje kierownicze. W latach 90-tych i po 2000 roku był inicjatorem i przewodniczył wielu krajoznawczym obozom wędrownym po różnych regionach kraju. Inicjator i organizator maratonów kolarskich w ramach Cyklosportu i Cykloturystyki (MASTERS), między innymi podczas ŚWIĘTA ROWERU. Obecnie bierze udział w spotkaniach i pracach grupy inicjatywnej w FORUM (Teatr NN Brama Grodzka) na rzecz budowy ścieżek rowerowych w Lublinie.
 • Andrzej Słowikowski podczas pełnienia funkcji prezesa klubu na przełomie lat 80/90-tych zapisał się jako dobry praktyk w dziedzinie turystyki kolarskiej. Był organizatorem wielu imprez, a swoją osobowością wprowadził miłą atmosferę w klubie. Propagator turystyki rodzinnej. Przez wiele kadencji pełnił różne funkcje w zarządzie klubu. Obecnie jest skarbnikiem.
 • Alicja Rokicka jako Przodownik Turystyki Kolarskiej była wielokrotnie organizatorem wielu ciekawych wycieczek i rajdów klubowych (głównie po Pojezierzu Lęczyńsko - Włodawskim oraz współorganizatorem Rajdu „TRÓJPRZYMIERZE". Podczas pobytu w klubie w latach 80-90-tych wpisała się w historię klubu jako miła, koleżeńska, aktywna i z inicjatywą członkini.
 • Barbara Czarnopyś (Słowikowska) od wielu lat pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej klubu. Od dłuższego czasu jest organizatorem wielu ciekawych (pod kątem krajoznawstwa) wycieczek i rajdów głównie po Roztoczu. Wielokrotnie była współorganizatorem priorytetowego Rajdu „TRÓJPRZYMIERZE". Swoją osobowością wprowadza miłą i koleżeńską atmosferę w klubie.
 • Grzegorz Durak pierwsze doświadczenia w turystyce kolarskiej zdobywał w akademickim klubie WENTYL. Po przejściu do klubu WELOCYPED na początku lat 90-tych zaczął w nim aktywną działalność. Pełniąc funkcję prezesa pod koniec lat 90-tych (przez II kadencje) przede wszystkim poprawił atmosferę w klubie, która uległa pogorszeniu w poprzedniej kadencji. Jako Przodownik Turystyki Kolarskiej był organizatorem wielu ciekawych wycieczek i rajdów po Lubelszczyźnie oraz innych regionach kraju, jak i też wypraw zagranicznych, między innymi na Krym w 1991 roku.

Niezależnie od wymienionych byłych lub aktualnie będących nadal członkami klubu WELOCYPED należy wymienić członków klubu, którzy będąc obecnie w klubie działają w sposób aktywny na rzecz naszego towarzystwa. Członkowie Ci nie tylko pracą w zarządzie lub tylko jako członkowie klubu, ale głównie poprzez rzetelne i profesjonalne przygotowanie i realizację wielu imprez jedno i wielodniowych dali się poznać z dobrej strony, co dobrze wróży na przyszłość klubowi. Tym osobom zarząd klubu podsumowując poszczególne sezony składa gratulacje i upominki (w postaci przewodników turystycznych z dedykacjami życząc im wielu dalszych osiągnięć w pracy na rzecz naszego towarzystwa i klubu WELOCYPED). Należą do nich:

 • Bogumiła Nowodworska,
 • Barbara Słowikowska,
 • Leszek Sliwczyński,
 • Zbigniew Waszczuk
 • Lech Wojtachnia.

Członkowie klubu WELOCYPED, którzy na przestrzeni łat 1965-2008 pełnili funkcj prezesów klub WELOCYPED przy O/Miejskim PTTK w Lublinie:
Jerzy Łobiga 1965r. (Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej
przy O/M PTTK w Lublinie)
Jerzy Żiółkowski 1965-1967
Stanisław Łukowski 1968-1971
Kazimierz Starzyński 1970-1971
Bożydar Kozicki 1972-1973
Jerzy Żiółkowski 1974
Stanisław Drążkiewicz 1975-1976
tadeusz Szemberg 1977-1979
Włodzimierz Pyryt 1980-1985
Henryk Król 1986-1988
Andrzej Słowikowski 1989-1990
Stanisław Czarnopyś 1991-1994
Marek Nagnajewicz 1995-1996
Grzegorz Durak 1997-2000
Wojciech Jurkiewicz 2001-2006
Henryk Król 2007-2008