Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

 

Historia klubu - Lata 70 XX wieku

W latach 1970-71 klub pozyskał piętnastu nowych członków, z których dwóch uczestniczyło w kursie instruktorskim organizowanym przez Polski Związek Kolarski. Nadmieniono, że zrzeszał szesnastu Przodowników Turystyki Kolarskiej, a klub w tym czasie liczył 61 członków.
Na początku lat 70-tych klub brał wielokrotnie udział w konkursach na najaktywniejszy klub turystyki kolarskiej organizowany przez ZG PTTK. O klubie „WELOCYPED" wielokrotnie ukazywały się artykuły w prasie regionalnej, w Informatorach ZG PTTK, O/Miejskiego PTTK w Lublinie oraz w „Światowidzie". Klub przez wiele lat uczestniczył na antenie Rozgłośni Lubelskiej Polskiego Radia w audycjach propagujących turystykę między innymi w programie „SZTUKA ODPOCZYWANIA".
W latach 60-70-tych pod różnymi hasłami odbywały się ogólnopolskie imprezy turystyki kolarskiej, w których wielokrotnie brali udział członkowie klubu zdobywając różne odznaki (głównie KOT) i wyróżnienia. Takie imprezy jak n/wymienione, w sposób wyjątkowy były traktowane i wspomagane między innymi finansowo przez poprzedni system (PL). Między innymi były to:

  • Rajd „Szlakami Partyzantów"
  • Centralny Rajd „Szlakami Lenina"
  • Rajd „Szlakami Polski Ludowej"
  • Rajd „Szlakami Oręża Polskiego"

W 1971 roku klub wzbogacił się o kolejne 5 rowerów marki Albatros i 3 komplety sakiew rowerowych. Klub na swoim stanie oprócz różnego sprzętu turystycznego (głównie sakwy, namioty) posiadał łącznie 15 rowerów marki: Albatros, Kormoran, Merkury, Maraton, Bałtyk, Rusałka. Z tego zestawu wynika, że część turystów w tym czasie przemieszczała się trasami wycieczek i rajdów na rowerach typu składak.
Na początku lat 70-tych wielokrotnie klub był organizatorem kursów na Kartę Rowerową. Pod koniec lat 70 i w 80-tych „WELOCYPED" był wielokrotnie organizatorem propagowanych przez Lubelską Okręgową Komisję Turystyki Kolarskiej PTTK „Zlotu Turystów Kolarzy miasta Lublina".
W latach 70-tych nieprzerwanie działała wypożyczalnia rowerów i sprzętu turystycznego. W tym czasie klub organizował różne szkolenia i odczyty na tematy:

  • Przyroda na szlaku;
  • Zabytki - Architektura;
  • Godzina Kolarskich Słowików (spotkania, na których uczono się śpiewu piosenek turystycznych);

i spotkania klubowe, na których uczono serwisowania rowerów oraz prawidłowej jazdy i pozycji kolarza na rowerze, zapraszając na nie doświadczonych kolarzy jeżdżących wyczynowo i mechaników rowerowych. Członkowie klubu często brali udział w różnych konkursach krajoznawczych i sprawnościowych na rowerze podczas trwania niektórych imprez turystyki kolarskiej. W pierwszych latach istnienia klubu „WELOCYPED" uczestnicy wycieczek (głównie niedzielnych) zbierali się i wyjeżdżali na trasę spod siedziby O/Miejskiego PTTK, mieszczącej się w tym czasie w Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim 2. W późniejszym okresie (pod koniec lat 70-tych) wyjeżdżano z Placu Zebrań Ludowych (obecnie Placu Zamkowego). Od początku lat 80-tych do chwili obecnej ponownie miejscem wyjazdu na trasę jest Plac Litewski (koło fontanny).
Na przełomie lat 60/70-tych do najczęściej występujących osób aktywnie działających w poszczególnych zarządach należy zaliczyć: Bożydara Kozickiego, Ignacego Cukrowskiego, Barbarę Krzos, Marka Delmaczyńskiego, Jana Boreczka, Marię Kaftańską, Jerzego Ziółkowskiego, Mieczysława Wojcieszyna, Jerzego Lobigę i Krzysztofa Santorka.
Na uwagę zasługuje to, że na podsumowanie sezonu 1972 O/Miejski PTTK wręczył niektórym członkom klubu dyplomy, wyróżnienia i upominki za upowszechnianie turystyki kolarskiej. A takim członkom jak: Maria Kaftańska, Ewa Piechocka, Jerzy Ziółkowski, Bożydar Kozicki wręczono odznaki „100-lecia Turystyki Polskiej".
Po 1975 roku mimo pewnego kryzysu w działalności, klub nadal funkcjonował na tyle, aby wypełniać w sposób dostateczny swoje obowiązki statutowe. Pojawiły się nowe twarze, co spowodowało pewne ożywienie w klubie. Byli to: Wiesław Janiszewski, Jerzy Kustodowicz, Klaudiusz Kołodziej, Tadeusz Szemberg, Kazimierz Rejmak, Stanisław Drążkiewicz, Stefan Ptasiński, Halina Szymczak, Urszula Pietraś, Andrzej Ładkowski, Henryk Tyczyński, Andrzej Staniak i Jerzy Gucma.
W 1977 roku klub „WELOCYPED" był współorganizatorem Międzynarodowego Rajdu AIT w Kazimierzu Dolnym, połączonego z Centralnym Zlotem Turystów Kolarzy PTTK. Pod koniec lat 70-tych tacy członkowie jak: Tadeusz Szemberg, Wiesław Janiszewski, Jerzy Kustodowicz, Klaudiusz Kołodziej, Kazimierz Rejmak, Włodzimierz Pyryt należeli do grupy osób najbardziej zaangażowanych w działalność na rzecz klubu i turystyki kolarskiej, a w kadencjach 1977/78, 1979/80 wchodzili w skład zarządu klubu.
Ze zmianek w kronice i zdjęć w niej umieszczonych, wynika, że w różnych imprezach klubu „WELOCYPED" brało udział wielu członków Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów (powstałego w 1893r.) na czele z nestorem kolarstwa na Lubelszczyźnie, nieżyjącym już Krzysztofem Kocotem (1914-2006), jeżdżącym na rowerze niemal do ostatnich dni swojego życia. Był on wieloletnim prezesem LTC, a w latach międzywojennych i po II wojnie światowej, zawodnikiem uprawiającym wyczynowo kolarstwo. W późniejszych latach jako trener i mechanik oraz działacz na rzecz kolarstwa sportowego i turystycznego w Lublinie. Wielu członków klubu „WELOCYPED" korzystało z jego rad jako trenera i jako dobrego mechanika rowerowego.
W historię klubu wpisał się również Jerzy Witeska, były czołowy kolarz lubelskich klubów w latach 60-tych. Później, będąc handlowcem i mechanikiem oraz właścicielem firmy P.H. WITEX w branży rowerowej, zaopatrywał turystów kolarzy, między innymi z klubu „WELOCYPED", w rowery i osprzęt wyższej klasy (firm zagranicznych). Był wieloletnim prezesem LTC (obecnie honorowy). Na początku lat 90-tych z ramienia LTC kilkakrotnie wchodził we współorganizację (z WELOCYPEDEM) imprez w ramach Cyklosportu i Cykloturystyki. Między innymi takich jak: Maraton Kolarski „Po Powiślu Lubelskim" oraz podczas imprezy ŚWIĘTO ROWERU - Maraton Kolarski „Po Lubelszczyźnie". Niezależnie od powyższego wielokrotnie był jednym ze sponsorów w/wym. imprez z ramienia swojej firmy PH „WITEX".